Get Adobe Flash player

קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


קטע מתוך הבלוג של אייל באבד

קישור לקטע מתוך הבלוג של אייל באבד בעקבות ההרצאה "נהיגה תחת השפעה ואלכוהול למה כן? למה לא! "

קישור לבלוג


מתוך ההרצאה אומרים לא לאלימות מינית

ב-1.11 התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על התעללות מנית בצבא אירוע זה הוא אחד מיני רבים אני מזמינה אותכם לשמוע את ההרצאה שלי בנושא וביחד נצליח למגר את התופעה!!

לעמוד הכתבה


קמפיין חדש של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

בשבועות האחרונים יצאה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול בקמפיין חדש להעלאת המודעות בתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער.

לקמפיין


מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!!!

מדברים בנהיגה? אל תניחו את הטלפון בין הרגליים!

קישור לכתבה


ראיון של עו"ד אלה שוורצמן בקול ישראל

ראיון של אלה שוורצמן בקול ישראל בתאריך 28/5/13

מצ"ב לינק לראיון


בקרוב יעלה אתר חדש

עם תכנים חדשים ומעודכנים

עו"ד אלה שוורצמן

EJF_0671עו"ד אלה שוורצמן, בעלת תואר ראשון במשפטים ומוסמכת לתואר שני במנהל עסקים, מומחית בתחומה מטעם משרד החינוך והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מרצה לבני נוער ומבוגרים, בהיבטים משפטיים הנוגעים : לסמים, אלכוהול, אלימות, תקיפה מינית ותאונות דרכים, תוך התמקדות מעשית בחוויות היומיומיות של חיינו.

הדרך הנכונה לדעתי היא לבוא אליכם אל בתי הספר, בסיסי צה"ל, משטרת ישראל, תנועות הנוער, מקומות העבודה וחוגי הבית השונים, החלטתי כי אני רוצה לתור את הארץ לאורכה ולרחבה ולהעביר מסר אחד ויחיד - אין אף מוות שהוא מוות מיותר אבל אם יש מוות אחד שאנחנו יכולים למנוע, לעצור ולשנות זה המוות שנובע מנהיגה תחת השפעה.

זו הדרך בה בחרתי להעביר את זמני בכל ימות השנה ולהרצות בפני כל מי שמוכן לשמוע אותי. יש בי את האמונה שאולי על ידי ההרצאה שלי יש סיכוי שהמוות הבא ימנע. והיום אני יודעת שזה גם נכון ואפשרי. אני מקבלת טלפונים באמצע הלילה מצעירים שנמצאים במצוקה, הודעות טקסט לטלפון הנייד, תגובות במיילים, וכל מייל או טלפון כזה מביא אותי למסקנה שאני כן מצליחה להשפיע ולגעת ושאפשר לשנות את המצב.


נהיגה תחת השפעה

ראיון עם עו"ד אלה שוורצמן בתיק חינוך

אור ירוק נהיגה ואלכוהול